Deti a šport

 

Rešpektovanie ústavných práv rodičov a detí v športe

Po niekoľkoročnom úsilí sa mi s pomocou poslancov Oľano, na ktorých kandidátke som v posledných parlamentných voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát, a s pomocou viacerých odvážnych rodičov športujúcich detí – hokejistov podarilo presadiť pozmeňovací návrh k novému Zákonu o športe, ktorým bol doplnený § 5, ods. 4 nového Zákona o športe a ktorý zabezpečuje, aby rodičia neboli klubmi vydieraní pri prestupoch svojich detí do iných klubov a aby deti neboli brané za rukojemníkov pri vymáhaní vymyslených nárokov klubov na tzv. výchovné od rodičov. Týmto sa podarilo presadiť taký rozsah ochrany rodičov a detí v športe, o akom doterajšie generácie iba snívali.

Znenie, ktoré sa mi podarilo presadiť do nového zákona o športe :

“Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. Lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového klubu a lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športovca alebo jeho zákonného zástupcu musí byť určená predpismi športového zväzu a v rovnakej dĺžke…”

Po prijatí tohoto zákona je však potrebné zabezpečiť, aby v zmysle tohoto zákonného ustanovenia boli ústavné práva rodičov a detí plne športovými zväzmi pri tvorbe ich registračných a prestupových poriadkov rešpektované a aby tieto práva boli aj v praxi, pri prestupoch detí rešpektované samotnými klubmi, pretože samotné znenie zákona jeho dodržiavanie nezaručuje, obzvlášť keď vo funkciách v športe, vo zväzoch a v kluboch zostali naďalej tí istí ľudia, ktorí vydieranie rodičov a branie detí za rukojemníkov na vymáhanie svojich vymyslených nárokov do účinnosti nového zákona o športe sami buď ticho tolerovali, alebo ho aj praktizovali.

 

schvaleny pozmenovaci navrh zakona o sporte