Investičné Životné Poistenie

 

Zabezpečenie ochrany úspor občanov investovaných do tzv. Investičného životného poistenia:

Otázku znehodnocovania vkladov občanov do tzv. investičného životného poistenia považujem za jednu z najzávažnejších problémov v oblasti ochrany majetku občanov, ako aj ochrany spotrebiteľov, v súčasnosti. Podľa nedávnej tlače má tzv. investičné životné poistenie uzatvorené viac ako 864 tisíc občanov. Teda ochrana úspor, teda majetku občanov v rámci tzv. investičného životného poistenia sa týka takmer 20 % obyvateľov Slovenska a zaslúži si oveľa väčšiu pozornosť politikov a štátnych orgánov, ako tejto otázke dodnes venovali, ak nie z iného dôvodu, tak z dôvodu, aby sa neopakovali kauzy podobné BMG a Drukos, kde občania prišli o celoživotné úspory, ktoré im dnes nikto nevie nahradiť. Podľa zistení, ktoré mám priamo z praxe, od svojich klientov, ktorých zastupujem v hromadnej žalobe, všetci moji klienti vložili do IŽP niekoľko tisíc Euro a po niekoľkých rokoch trvania ich zmlúv je výsledkom, že prišli o celý svoj vklad, alebo im bola vyplatená iba nepatrná čiastka. Preto v záujme všetky dotknutých občanov Slovenska:

Som za

  • Okamžité zmrazenie vyplácania provízií obchodným zástupcom poisťovní poskytujúcich investičné životné poistenie z vkladov, ktoré poisťovniam vyplatili poistení občania
  • Som za prešetrenie zákonnosti disponovania s vkladmi občanov-poistencov poisťovňami pre účely vyplácania provízií obchodným zástupcom poisťovní
  • Som za novú právnu úpravu, ktorá bude garantovať, že vklady občanov-poistencov pri investičnom životnom poistení nebudú klesať pod výšku zloženého vkladu a súčasne ktorá bude garantovať minimálny výnos vo výške obvyklej úrokovej sadzby v bankách pri vkladoch na dobu, na ktorú je dohodnuté investičné životné poistenie

Som za súdne odškodnenie osôb poškodených porušovaním povinností poisťovní postupovať s odbornou starostlivosťou pri správe vkladov občanov-poistencov v rámci tzv. investičného životného poistenia.

Vo veci náhrady škody na vkladoch do investičného poistenia som ako právny zástupca občanov podal nedávno hromadnú žalobu na ochranu spotrebiteľov a náhradu škody.

Vzhľadom na pomalosť súdov a ekonomickú silu poisťovní, ktorá im umožňuje zabezpečiť si silný lobbing, považujem za nevyhnutné, aby sa táto otázka riešila nielen súdnou cestou, ale aby bol zabezpečený dohľad nad riadnym prešetrením a zistením pravdy o tom, kam sa podeli peniaze vkladateľov – poistencov IŽP. Ako poslanec NR SR by mohol iniciovať vyšetrovanie poisťovní všetkými príslušnými orgánmi a vykonať aj poslanecký prieskum a vyšetrovanie parlamentného výboru pre financie.

Občania, ktorí sú rovnako poškodení, ako žalujúci občania, ktorých zastupujem, teda ktorých vklady do tzv. investičného životného poistenia neustále klesajú, resp. ktorí o svoje vklady prišli tým, že si nechali vyplatiť tzv. zostatkovú hodnotu poistenia, ktorá bola rádovo nižšia, ako nimi zložený vklad, aby kontaktovali aktivistov, sa môžu za účelom vytvorenia komplexnej databázy občanov poškodených IŽP, ktorú by som chcel predložiť príslušným orgánom za účelom vyšetrovania a nápravy škôd na Vašich vkladoch, prihlásiť cez nasledovné kontaktné údaje: