Odborné články

 

JUDr. Stanislav Irsák “Úžera ako organizovaný zločin časť I.“, časť I.,  Bulletin Slovenskej Advokácie 1-2/2016

JUDr. Stanislav Irsák “Úžera ako organizovaný zločin časť II.“, časť II.,  Bulletin Slovenskej Advokácie 3/2016

JUDr. Stanislav Irsák “Dobré mravy a súčasná slovenská právna prax“, článok Bulletin Slovenskej Advokácie 1-2/2010

JUDr. Stanislav Irsák “Dobré mravy v záväzkoch na poskytnutie peňazí a pri ich zabezpečení“, článok Bulletin Slovenskej Advokácie č. 7-8/2008

JUDr. Stanislav Irsák “Predstierané právne úkony za účelom poskytnutia pôžičky/úveru a ich zabezpečenia“, článok Justičná Revue 1/2009

JUDr. Stanislav Irsák “Zabezpečovací prevod práva a dobré mravy“, 2008, rigorózna práca