Príhovor

 

Vážení spoluobčania,

Občania, ktorých olúpili úžerníci, či nebankovky, a ktorých stíhajú exekútori a vymáhačské firmy za dlhy, ktoré si sami nezavinili,  zažívajú ťažké životné situácie, finančný útlak a často aj ľudskú dôstojnosť ponižujúci osud.

Osobitne zlú životnú situáciu zažívajú najmä dôchodcovia, ktorých príjmy napriek tomu, že celý život pracovali, nedosahujú bez ich zavinenia ani výšku základných životných nákladov, ktoré musí každý občan pravidelne vynakladať, a preto sa musia zadlžovať a brať si pôžičky od rôznych špekulantov, alebo od tzv. nebankoviek.

Vzhľadom na to, že som zo svojej praxe zistil, že takýchto občanov je stále viac, dospel som k názoru, že tento čoraz viac celospoločenský problém sa dá dnes vyriešiť už iba politickou cestou.

Preto som v roku 2016 kandidoval do parlamentu za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, pretože som podľa ich názvu usudzoval, že im ide o takých ľudí, ako ste Vy a že Vám budú mať ochotu pomôcť.

Nakoľko som však so svojim programom pomoci občanom postihnutým úžerou bol zaradený až na 65 miesto na kandidátke Oľano, nepodarilo sa mi dostať sa do NR SR a pracovať pre Vás touto formou.

Začiatkom tohoto roka som sa uchádzal o kandidatúru na post verejného ochrancu práv, ktorý bol volený Národnou Radou SR dňa 8. februára 2017.

Svojimi prácami a dôkazmi o veľkom množstve Vás, občanov postihnutých úžerou a nespravodlivými exekúciami, najmä e-mailami a prosbami o pomoc, ktoré ste mi zasielali, ale aj návrhom oddlženia občanov, ako aj snahou o vytvorenie viacerých konkrétnych pomocných miest po celom Slovensku, kde by sa osobám v tomto zlom postavení mohla poskytovať pomoc vo forme poradenstva, som sa vedúcim predstaviteľom Oľano, najmä pánovi Igorovi Matovičovi a pani Erike Jurinovej, snažil preukázal, ako veľmi ich pomoc, teda pomoc politikov, ktorí sa názvom hlásia k obyčajný ľuďom, ako aj prípadnú účinnú pomoc verejného ochrancu práv, vo svojej ťažkej životnej situácii potrebujete.

Žiaden z mojich návrhov sa však nestretol so záujmom zo strany hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a zo strany ich vedúcich predstaviteľov a naposledy, ohľadne mojej snahy kandidovať za verejného ochrancu práv, sa poslanci Oľano-Nova rozhodli napriek všetkým mojim snahám a argumentom, že je potrebné Vám pomôcť, nenavrhnúť na tento post mňa, ale inú svoju kolegyňu, ktorej agenda sa Vašich problémov netýkala.

Táto skutočnosť ma veľmi mrzí a musím konštatovať, že ani politici, ktorí seba nazývajú “obyčajní ľudia” , podľa mojej osobnej skúsenosti, nemajú záujem Vám, momentálne slabším a voči úžerníkom a vymáhačom bezbranným občanom, pomôcť spôsobom, ktorý je v ich možnostiach.

Informujem Vás o tejto skutočnosti preto, aby ste na ňu mysleli pri budúcich voľbách,  ak sa ich zúčastníte a nezabudli, kto a ako Vám bol, alebo nebol ochotný pomôcť a nenechali sa oklamať klamlivým názvom, ktorý zvádza k tomu, že takíto politici stoja na Vašej strane, alebo veľkodušným búchaním sa do pŕs pred televíznymi obrazovkami, alebo v parlamente a poučovaním iných členov parlamentu o kresťanskej morálke, pretože ich skutky podľa mojej viac ako jeden a pol ročnej skúsenosti hovoria o opaku.

Rozhodol som sa preto založiť stranu, ktorá by presadila oddlženie občanov a zastavenie protiprávnych a nespravodlivých exekúcií a potrestanie úžerníkov, ako aj dosiahnutie náhrady škody pre Vás, úžerou a nespravodlivými exekúciami postihnutých občanov, ktorej názov som dal  Strana Občianskej Múdrosti, v skratke Strana S.O.M., a to z dôvodu, že je po tom všetkom zrejmé, že nikto z politikov nemá reálny záujem Vám vo Vašich problémoch účinne pomôcť, a preto Vy, občania, musíte vziať rozum do hrsti a svojou vlastnou múdrosťou a vlastným zapojením sa do politiky musíte získať späť, čo Vám bolo ukradnuté. A súčasne je to názov, ktorým dávate na vedomie, že “ste” tu a že sa s Vami musí počítať, že nie ste iba nuly, druhoradí občania do počtu, ktorých treba iba vycicať a hodiť do šrotu a každé 4 roky pred voľbami znova oklamať, aby ste tým, čo Vás okradli, alebo nechali okradnúť, odovzdali svoj hlas. Preto teda ten názov Strana Občianskej Múdrosti, v skratke Strana S.O.M.

Ak máte záujem sa touto formou pričiniť o zlepšenie svojej zlej situácie tu si môžete stiahnuť petičný hárok:

petičný hárok na zbieranie podpisov na založenie strany S.O.M.

a získavať podpisy naň a po získaní min. 10 podpisov hárok zaslať na moju adresu uvedenú v spodnej časti petičného hárku.

Prajem Vám vo Vašom spravodlivom boji veľa úspechov a dúfam, že svojimi prácami na ochranu proti úžere a vzormi podaní aspoň malou mierou prispejem k Vašej účinnej právnej obrane a k zlepšeniu Vašej zlej situácie.

JUDr. Stanislav Irsák