Úvod

cropped-Foto-Irsák.jpg

JUDr. Stanislav Irsák, advokát

absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, povolaním advokát, sa ako jeden z prvých začal zaoberať otázkou právnej ochrany občanov proti úžere. S touto problematikou sa už v roku 1995 oboznámil na odbornej stáži v Nemecku, v Bonne a v Hamburgu. V rokoch 2005 až 2008 sa oboznámil s nekalými praktikami nebankových poskytovateľov úverov na Slovensku a s nezákonnými vysťahovaniami občanov z ich obydlí z dôvodu vymáhania pohľadávok nebankových poskytovateľov úverov. Ako reakciu na toto protiprávne konanie spracoval  a preložil judikatúru viacerých európskych štátov v oblasti úžery a v oblasti dobrých mravov a túto v roku 2008 obhájil a publikoval vo svoje rigoróznej práci  “Zabezpečovací prevod práva a dobré mravy”, ktorú poskytol Ministerstvu spravodlivosti SR. Neskôr publikoval články s touto tématikou v odborných časopisoch, a to články “Dobré mravy v záväzkoch na poskytnutie peňažného plnenia a pri ich zabezpečení (vo svetle nemeckej, rakúskej a českej judikatúry)”, Bulletin Slovenskej Advokácie (BSA) č. 7-8/2008, “Predstierané právne úkony za účelom poskytnutia pôžičky/úveru a ich zabezpečenia”, Justičná revue 1/2009 a “Dobré mravy a súčasná slovenská právna prax”, BSA 1-2/2010. Jeho práce a preklady zahraničných judikátov sú uvádzané a citované v judikatúre vyšších súdov SR. Svojimi prácami do slovenskej právnej literatúry znovu zaviedol pojem “civilno-právna úžera” už v roku 2008 vytvoril definíciu civilno-právnej úžery a dobrých mravov. Vo svojej právnej praxi spolupracoval so spotrebiteľskými združeniami a vypracoval podania v anglickom jazyku na Európsku komisiu a na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Bol viacerými kolektívnymi zástupcami navrhnutý ako expert v konaniach pred Európskou komisiouNa ochranu obetí úžery a  občanov v núdzi niekoľkokrát vystúpil v televíznych reláciách ako sú “Lampáreň” a “Peniaze”. Je spoluautorom letáku vydaného a distribuovaného Seniorským centrom v Malackách, určeného na pomoc občanom proti praktikám nebankoviek s názvom “Ako sa nestať obeťou nebankových subjektov !” Poslednou publikovanou prácou na ochranu občanov, ktorí sa stali obeťou organizovanej úžery obetí úžery je práca „Úžera ako organizovaný zločin“, ktorá bola publikovaná v dvoch častiach v odbornom časopise Bulletin Slovenskej Advokácie, č. 1-2/2016 a č. 3/2016.

za ochranu slabších, za obnovu morálky, za slušný život pre všetkých